Kjaerstad Airport (MJF)

ประเทศนอร์เวย์

สายการบินที่บินไปยัง Kjaerstad Airport

Map of Kjaerstad Airport

สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง

Flight schedule

DepartureArrivalจันทร์
29 ส.ค.
อังคาร
30 ส.ค.
พุธ
31 ส.ค.
พฤหัส
1 ก.ย.
ศุกร์
2 ก.ย.
เสาร์
3 ก.ย.
อาทิตย์
4 ก.ย.
Wideroe
WF730
MJF - BOO
6 นาฬิกา 17 นาที - 7 นาฬิกา 27 นาที
6 นาฬิกา 17 นาที7 นาฬิกา 27 นาที
Wideroe
WF730
MJF - BOO
8 นาฬิกา 30 นาที - 9 นาฬิกา 40 นาที
8 นาฬิกา 30 นาที9 นาฬิกา 40 นาที
Wideroe
WF734
MJF - BOO
10 นาฬิกา 28 นาที - 11 นาฬิกา 38 นาที
10 นาฬิกา 28 นาที11 นาฬิกา 38 นาที
Wideroe
WF734
MJF - BOO
11 นาฬิกา 3 นาที - 12 นาฬิกา 13 นาที
11 นาฬิกา 3 นาที12 นาฬิกา 13 นาที
Wideroe
WF756
MJF - BOO
16 นาฬิกา 38 นาที - 17 นาฬิกา 48 นาที
16 นาฬิกา 38 นาที17 นาฬิกา 48 นาที
Wideroe
WF756
MJF - BOO
17 นาฬิกา 12 นาที - 18 นาฬิกา 22 นาที
17 นาฬิกา 12 นาที18 นาฬิกา 22 นาที
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22 นาฬิกา 7 นาที - 22 นาฬิกา 44 นาที
22 นาฬิกา 7 นาที22 นาฬิกา 44 นาที
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22 นาฬิกา 42 นาที - 23 นาฬิกา 19 นาที
22 นาฬิกา 42 นาที23 นาฬิกา 19 นาที