Kjaerstad Airport (MJF)
ประเทศนอร์เวย์

สายการบินที่บินไปยัง Kjaerstad Airport

Map of Kjaerstad Airport

สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง

Flight schedule

DepartureArrivalจันทร์
5 ธ.ค.
อังคาร
6 ธ.ค.
พุธ
7 ธ.ค.
พฤหัส
8 ธ.ค.
ศุกร์
9 ธ.ค.
เสาร์
10 ธ.ค.
อาทิตย์
11 ธ.ค.
Wideroe
WF730
MJF - BOO
6:17 - 7:27
6:177:27
Wideroe
WF730
MJF - BOO
8:30 - 9:40
8:309:40
Wideroe
WF734
MJF - BOO
10:28 - 11:38
10:2811:38
Wideroe
WF734
MJF - BOO
11:03 - 12:13
11:0312:13
Wideroe
WF756
MJF - BOO
16:38 - 17:48
16:3817:48
Wideroe
WF756
MJF - BOO
17:12 - 18:22
17:1218:22
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22:07 - 22:44
22:0722:44
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22:42 - 23:19
22:4223:19