Kjaerstad Airport (MJF)

ประเทศนอร์เวย์

สายการบินที่บินไปยัง Kjaerstad Airport

Map of Kjaerstad Airport

สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง

Flight schedule

DepartureArrivalจันทร์
25 ก.ค.
อังคาร
26 ก.ค.
พุธ
27 ก.ค.
พฤหัส
28 ก.ค.
ศุกร์
29 ก.ค.
เสาร์
30 ก.ค.
อาทิตย์
31 ก.ค.
Wideroe
WF730
MJF - BOO
6 นาฬิกา 17 นาที - 7 นาฬิกา 27 นาที
6 นาฬิกา 17 นาที7 นาฬิกา 27 นาที
Wideroe
WF730
MJF - BOO
8 นาฬิกา 50 นาที - 10 นาฬิกา 0 นาที
8 นาฬิกา 50 นาที10 นาฬิกา 0 นาที
Wideroe
WF734
MJF - BOO
9 นาฬิกา 37 นาที - 10 นาฬิกา 52 นาที
9 นาฬิกา 37 นาที10 นาฬิกา 52 นาที
Wideroe
WF734
MJF - BOO
10 นาฬิกา 27 นาที - 11 นาฬิกา 42 นาที
10 นาฬิกา 27 นาที11 นาฬิกา 42 นาที
Wideroe
WF756
MJF - BOO
16 นาฬิกา 38 นาที - 17 นาฬิกา 48 นาที
16 นาฬิกา 38 นาที17 นาฬิกา 48 นาที
Wideroe
WF756
MJF - BOO
17 นาฬิกา 12 นาที - 18 นาฬิกา 22 นาที
17 นาฬิกา 12 นาที18 นาฬิกา 22 นาที
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22 นาฬิกา 7 นาที - 22 นาฬิกา 44 นาที
22 นาฬิกา 7 นาที22 นาฬิกา 44 นาที
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22 นาฬิกา 42 นาที - 23 นาฬิกา 19 นาที
22 นาฬิกา 42 นาที23 นาฬิกา 19 นาที