Kjaerstad Airport (MJF)
ประเทศนอร์เวย์

สายการบินที่บินไปยัง Kjaerstad Airport

Map of Kjaerstad Airport

สนามบินที่รองรับเที่ยวบินตรง

Flight schedule

DepartureArrivalจันทร์
20 ก.พ.
อังคาร
21 ก.พ.
พุธ
22 ก.พ.
พฤหัส
23 ก.พ.
ศุกร์
24 ก.พ.
เสาร์
25 ก.พ.
อาทิตย์
26 ก.พ.
Wideroe
WF730
MJF - BOO
6:17 - 7:27
6:177:27
Wideroe
WF730
MJF - BOO
8:30 - 9:40
8:309:40
Wideroe
WF734
MJF - BOO
10:28 - 11:38
10:2811:38
Wideroe
WF734
MJF - BOO
11:03 - 12:13
11:0312:13
Wideroe
WF756
MJF - BOO
16:38 - 17:48
16:3817:48
Wideroe
WF756
MJF - BOO
17:12 - 18:22
17:1218:22
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22:07 - 22:44
22:0722:44
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22:42 - 23:19
22:4223:19