Kjaerstad Airport, ประเทศนอร์เวย์ - MJF

สายการบินที่บินไปยัง Kjaerstad Airport

Map of Kjaerstad Airport
Flight schedule

Airlines flying from Kjaerstad Airport

ถึง:
ออกถึง จ.
30 พ.ย.
อ.
01 ธ.ค.
พ.
02 ธ.ค.
พฤ.
03 ธ.ค.
ศ.
04 ธ.ค.
ส.
05 ธ.ค.
อ.
06 ธ.ค.
Wideroe
WF730
MJF - BOO
6:17 7:27
Wideroe
WF730
MJF - BOO
6:50 8:00
Wideroe
WF734
MJF - BOO
9:43 10:53
Wideroe
WF734
MJF - BOO
10:28 11:38
Wideroe
WF756
MJF - BOO
16:38 17:48
Wideroe
WF756
MJF - BOO
17:12 18:22
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22:07 22:44
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22:42 23:19
Apply