Kjaerstad Airport, ประเทศนอร์เวย์ - MJF

สายการบินที่บินไปยัง Kjaerstad Airport

Map of Kjaerstad Airport
Flight schedule

Airlines flying from Kjaerstad Airport

ถึง:
ออกถึง จ.
01 ก.พ.
อ.
02 ก.พ.
พ.
03 ก.พ.
พฤ.
04 ก.พ.
ศ.
05 ก.พ.
ส.
06 ก.พ.
อ.
07 ก.พ.
Wideroe
WF730
MJF - BOO
6:17 7:27
Wideroe
WF730
MJF - BOO
6:50 8:00
Wideroe
WF734
MJF - BOO
9:43 10:53
Wideroe
WF734
MJF - BOO
10:28 11:38
Wideroe
WF756
MJF - BOO
16:38 17:48
Wideroe
WF756
MJF - BOO
17:12 18:22
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22:07 22:44
Wideroe
WF744
MJF - BOO
22:42 23:19
Apply